Casus

Om de toegevoegde waarde van professionele inkoop in perspectief te zetten is een analyse van de invloed op het netto rendement van de organisatie evident. Voor het creëren van een optimaal draagvlak is het zonodig gewenst om de toegevoegde waarde van verkoop (omzet) in deze berekening te incorporeren.

 

Onze ervaring leert dat u verrast zult zijn over de vaak significante inkoopbesparingen welke wij voor u kunnen realiseren.

 

Delta Procurement kan via een uitgebreid netwerk snel en eenvoudig inkoopvolumes bundelen en hiermee substantiële inkoopbesparingen realiseren en uw rendement positief beïnvloeden.
Maak vrijblijvend een afspraak met Delta Procurement. Bel 06 50684599 of mail naar es@delta-procurement.nl

•Netto besparing = netto rendement
•10% inkoopbesparing, bij een EBIT van 6% staat gelijk met een verkoopstijging van 25%

In een getallenvoorbeeld:
◦Omzet: € 20 mio
◦Inkoopvolume: € 3 mio
◦EBIT: 6%
◦Gerealiseerde inkoopbesparingen in jaar x: € 300k.
Gevolg: Inkoopbesparing van € 300k leidt tot:
◦Stijging rendement/EBIT van 25%, hetgeen correspondeert met zelfde rendement toename als bij een verkoopstijging van € 20 mio naar € 25 mio.

Bovenstaand getallenvoorbeeld leert aldus dat € 300k inkoopbesparing eenzelfde winstbijdrage oplevert als een verkoopstijging van maar liefst € 5 mio!