Centrale Inkoop

We adviseren u over een voor u geschikt inkoopproces, passende inkoopsystemen en over een op maat gesneden inkooporganisatie (functies en competenties). 
Het optimaliseren van het inkoopproces is meer dan het behalen van directe inkoopvoordelen alleen. Het is evenzeer belangrijk dat de besparingen een structurele bijdrage leveren aan de verbetering van het bedrijfsresultaat. Met andere woorden, de besparingen dienen toekomst vast te worden. De in het strategische/tactische inkoopproces afgesloten (raam)overeenkomsten moeten via het operationele inkoop- /afroepproces optimaal uitgenut worden. 

Hiervoor is het noodzakelijk dat de ‘inkoopfunctie’ professioneel is georganiseerd. Beschikt u over een inkoopbeleid dat richting geeft aan de wijze waarop binnen uw organisatie wordt ingekocht, hoe de procuratie-bevoegdheden zijn geregeld, hoe de rechtmatigheid van inkopen is geborgd, hoe contracten worden beheerd, hoe en of een inkoopsysteem het inkoopproces faciliteert etc. ?  Wij ondersteunen u in het ontwikkelen en implementeren danwel optimaliseren van een inkoopproces dat aansluit op uw specifieke organisatie en bedrijfscultuur, waarbij zaken als doelmatigheid, rechtmatigheid en kostenbeheersing zijn gewaarborgd EN inkoopbesparingen beklijven.