Logo Delta Procurement            

Delta Procurement adviseert organisaties hoe zij hun inkoopproces kunnen optimaliseren en implementeert deze aanbevelingen ook daadwerkelijk samen met de opdrachtgever.

Inkoopbesparingen!
Onze ervaring leert dat u verrast zult zijn over de vaak significante inkoopbesparingen welke wij voor u kunnen realiseren. Delta Procurement kan via een uitgebreid netwerk snel en eenvoudig inkoopvolumes bundelen en hiermee substantiële inkoopbesparingen realiseren. Met onze inkoopscan geven wij u snel een gedetailleerd inzicht in het hoe en waar, u kunt besparen op uw inkoopuitgaven.

Wist u dat:

- Netto besparing = netto rendement
- 10% inkoopbesparing, bij een EBIT van 6% gelijk staat met een verkoopstijging van 25%
- In een getallen voorbeeld:

  • Omzet: € 50 mio
  • Inkoopvolume: € 7,5 mio
  • EBIT: 6%
  • Gerealiseerde inkoopbesparingen in jaar x: € 750k.
- Gevolg: Inkoopbesparing van € 750k leidt tot:
  • Stijging rendement/EBIT van 25%, hetgeen correspondeert met
  • zelfde rendement toename als bij een verkoopstijging van € 50 mio naar € 62,5 mio

De kracht van de inkoopscan is bovendien dat we niet alleen kijken naar hoe de inkoopuitgaven gereduceerd kunnen worden. We nemen ook het inkoopproces, de –organisatie (functies en competenties) en inkoopsysteem in ogenschouw. Het optimaliseren van het inkoopproces is zodoende meer dan het behalen van directe inkoopvoordelen alleen. Het is evenzeer belangrijk dat de besparingen een structurele bijdrage leveren aan de verbetering van het bedrijfsresultaat. Met andere woorden, de besparingen dienen toekomst vast te worden. De in het strategische/tactische inkoopproces afgesloten (raam)overeenkomsten moeten via het operationele inkoop- /afroepproces optimaal uitgenut worden.

Hiervoor is het noodzakelijk dat de ‘inkoopfunctie’ professioneel is georganiseerd. Beschikt u over een inkoopbeleid dat richting geeft aan de wijze waarop binnen uw organisatie wordt ingekocht, hoe de procuratie-bevoegdheden zijn geregeld, hoe de rechtmatigheid van inkopen is geborgd, hoe contracten worden beheerd, hoe en of een inkoopsysteem het inkoopproces faciliteert etc. ? Wij ondersteunen u in het ontwikkelen en implementeren van een inkoopproces dat aansluit op uw specifieke organisatie en bedrijfscultuur, waarbij zaken als doelmatigheid, rechtmatigheid en kostenbeheersing zijn gewaarborgd EN inkoopbesparingen beklijven.

Neem voor meer informatie contact op met:
Eric Schoonbrood
es@delta-procurement.nl
Rijksweg 30
6271 AE Gulpen
T: +31 (0)43 450 2205
M: +31 (0)6 5068 4599