Life Sciences, Pharmaceutical, Petrochemical
• Uitvoeren projectmanagement voor grootschalig Risico management en Compliance project met uitstekende project audit resulaten
• Operationele uitvoering process risk assessments voor de bedrijfsprocessen: Purchase to Pay (operationele inkoop) en Sourcing (tactische en strategische inkoop)
• Implementeren van integrale corporate requirements met betrekking tot processen: Purchase to Pay, Demand Chain Planning en Order to Cash bedrijfsprocessen in consensus met specifieke core business klant. Onderdeel hiervan was onder meer het inpassen van nieuwe procesrollen in het positie-rolmodel, op basis van RASCI en Functie-scheiding
• Integreren van front-end met back-end processen. Back-end processen behelzen de vastlegging en verwerking (inclusief financiële afwikkeling) van inkoop- en/of verkooporders in ERP systemen.
• Uitvoeren van Process and System Risico Assessments, ontwikkelen en implementeren van risico mitigerende beheersmaatrgelen voor de standaard bedrijfsprocessen en voor de unit specifieke bedrijfsprocessen, zoals: Strategy, SHE, External Communication, Legal, HR, Project management, Security en ICT