Inkoopbeleid en -plan

Het inkoopbeleid is in essentie kaderstellend en richtinggevend . Heldere en afgebakende uitgangspunten die als basis en vertrekpunt moeten dienen, ter professionalisering van de inkooporganisatie.

Onze jarenlange ervaring met het implementeren van centrale inkooporganisaties (-processen en –systemen),   leert dat dé randvoorwaarde voor een succevolle implementatie, het harde commitment van de directie is. Een geformaliseerd inkoopbeleid geeft handvaten en mandaat om centrale inkoop te ontwerpen en te implementeren.

Het daadwerkelijk incorporeren van centrale inkoop, waarbij integraal de inkoopbevoegdheden worden gecentraliseerd binnen één ‘loket’, stuit in beginsel echter op weerstand binnen de interne organsatie en behoeft om die reden veel aandacht en changemanagement. 

Rechtmatigheid, doelmatigheid en objectiviteit van inkopen met een lagere ‘total cost of ownership’ staan centraal binnen het inkoopbeleid. De volgende onderwerpen zullen in het vormgeven van het inkoopbeleid aan bod komen. Deze lijst is zeker niet uitputtend.

 

 

De feitelijke onderwerpen komen uiteraard in dialoog met de opdrachtgever tot stand: 

 Inkoop strategy
 Key Performance Indicators(KPI)
 Centrale inkooporganisatie
 Gecentraliseerd inkoopproces
 Contract management
 Ethiek, gedrag  en compliancy
 Strategic sourcing
 Supplier performance management
 Systeem