Inkooporganisatie

“Purchasing; from backroom to boardroom”.

In het laatste decennium is het belang van inkoop als een generator van voordeel en succes van organisaties duidelijk geworden met een verschuiving van traditioneel inkopen naar ontwikkeling van de strategische inkoopfunctie. Terwijl de inkoopfunctie meer en meer verschuift naar een beleidsspeerpunt en naar strategische activiteiten, worden er tegelijkertijd meer eisen gesteld aan de benodigde kennis en competenties.

Nadat Delta Procurement voor u de inkoopbesparingen heeft geoptimaliseerd, processen en onderteunende systemen zijn geïmplementeerd, is het zaak dat het ‘projectresultaat’ wordt overgedragen aan de lijnorganisatie. Vaak is een vormgegeven inkoopafdeling onderdeel van dit projectresultaat. Anderzijds kunnen we een rol spelen in het professionaliseren van de bestaande inkooporganisatie, op basis van functies en competencies.

 

 Visie op inkoop
Een professionele inkoopfunctie heeft balans in haar beleid, personeel, processen en hulpmiddelen. Delta Procurement  hanteert als uitgangspunt bij het ontwikkelen van de inkoopfunctie dat:

• De prestatie van inkoop meetbaar is;
• Er minder tijdrovende operationele activiteiten zijn en meer tactische en strategische activiteiten;
• Besparingen de drijfveer zijn voor inkoop.