Purchase to pay 

Met ‘Purchase to Pay’ wordt gerefereerd aan het operationele inkoopproces c.q. het bestelproces.

Bij het operationele inkoopproces moet worden gekeken naar het optimaliseren van alle handelingen die betrekking hebben op het bestellen en het ontvangen van goederen en tevens naar een goede afh andeling van de factuur en naar de nazorg van het bestelproces.

In het geval van facilitaire inkoop komt het in de praktijk nog veelvuldig voor dat een leverancier bij iedere bestelling een factuur opmaakt. Dit resulteert voor bijvoorbeeld kantoorartikelen in een grote factuurstroom. Reken voor de interne administratieve kosten van een factuur op ongeveer 35 Euro, hierin zit de controle, het accorderen en de betaling. Middels het reduceren van het aantal leveranciers, zie Sourcing, in combinatie met het bij de leverancier aansturen op maandfacturen kunnen we een facturenstroom van bijvoorbeeld 500 facturen per jaar reduceren tot een aantal van slechts 12 maandfacturen. Dit zou reeds een directe besparing opleveren van 488 x 35 Euro = 17.080 Euro per jaar. Bovendien bespaart u op de personeelskosten met betrekking tot credieurenadministratie.