Inkoopproces;

Het inkoopproces is onder te verdelen in enerzijds het tactische en strategische inkoopproces: ‘Sourcing’ en anderzijds het operationele inkoop- c.q. afroepproces: ‘Purchase to pay’

Sourcing

Start met het initiele inkoopproces. Het proces Sourcing is tactisch / strategisch van karakter en bevat de fases waarin specificaties worden geformuleerd, marktinformatie verzameld, leveranciers geselecteerd en contracten afgesloten. In dit ‘initiele’ inkoopproces wordt een solide basis gelegd voor structureel betere inkoopresultaten.

Delta Procurement kan via een uitgebreid netwerk snel en eenvoudig inkoopvolumes bundelen en hiermee substantiële inkoopbesparingen realiseren!

 

Minder leveranciers, betere relaties, minder facturen, minder factuurafhandeling Wij vinden dat het essentieel is om met een beperkt aantal leveranciers een goede relatie op te bouwen en tegen de beste condities samen te werken. Als vervolgens de contractafspraken worden vertaald in zogenaamde kritische performance indicators (kpi’s), de prestaties van leveranciers worden gevolgd en getoetst aan de contractafspraken en dus de kpi’s, dan heeft uw organisatie een krachtig stuurinstrument in handen. Minder leveranciers betekent bovendien minder facturen en factuurafhandeling met vaak inherente, forse kostenbesparingen.