Inkoopsystemen

Parallel aan het realiseren van harde inkoopbesparingen dient de inkooporganisatie te worden geprofessionaliseerd.  ‘Automatiseren is organiseren’; Eerst de organisatieoplossing (processen en mensen), vervolgens de nieuwe procesgang optimaliseren via een automatiseringsoplossing. Het is zaak dat de in het strategische / tactische inkoopproces afgesloten raamcontracten optimaal worden uitgenut. Hiervoor wordt in eerste instantie een passend inkoopproces ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit is echter vaak niet genoeg. In complexere of gedecentraliseerde organisaties zijn automatiseringsoplossingen nodig om de procesgang te bewaken. Denk hierbij aan work flow management oplossingen om procuratieprocessen te ondersteunen, doorlooptijden van orders te monitoren, tracking en tracing enz.

Wij hechten daarnaast veel belang aan een adequaat contract management systeem (CMS). In principe is een CMS voor elke (inkoop)organisatie onontbeerlijk en voorziet in één geactualiseerd overzicht van alle inkoopcontracten, leveranciers, looptijd contracten, opzegtermijnen, prijslijsten, contactpersonen etc. Een gesofisticeerde CMS bezit bovendien geautomatiseerde ‘(email)notifications’ waardoor de contractmanagement verantwoordelijke tijdig geattendeerd wordt op een aflopend contract.

Verder kunnen automatiseringsoplossingen onder meer worden ingezet ter beoordeling van leveranciers en voor leverancierselectie. Delta Procurement kan u adviseren over voor uw organisatie waardevolle systeemoplossingen.