Overheid
• Ontwerpen en implementeren voor een volledig en organisatiebreed (decentraal) toegankelijk INKOOP raamcontractenregister
• Uitvoeren van verschillende Quick scans van het inkoopproces (inclusief systeem en organisatie)
• Zoeken én vinden van een werkbaar optimum tussen rechtmatigheid en doelmatigheid van inkopen